Monthly Archives: februar 2018

Musikalsk Sammensurium

Sanggruppa 12-13 inviterte til en musikalsk aften sammen med Cantato. 12-13 fyller 20 år i år og ønsket å gi publikum en variert konsert med en salig blanding av korets varierte repertoar. Sammen med dirigent Rune F. Brunslid og blandakoret