Monthly Archives: mai 2018

Sommerkonsert i dur og moll

Konsert med Cantato

Tradisjonen tro inviterte Cantato 27. mai inn til årets sommerkonsert som ble en variasjon av sanger fra mange forskjellige sjangere og flere tidsepoker. Ole vartet opp med munnharpe og Hanne og Ellen fremførte nydelige solopresentasjoner som høstet stor applaus fra