Korseminar i Ekholt kirke

Vårt årlige interne korseminar ble avholdt helgen 10. – 11. mars med både sang og sosialt morro.

En flott helg for å både få øvet på repertoar, men også øvet klang i koret.
Derfor ble seminaret i år lagt til Ekholt kirke som er et flott lokale med veldig bra akkustikk.