Styret

Styret i Cantato består av følgende personer:

 

Navn

Tittel

Mobilnummer

E-postadresse

Ole Rømer Sandberg Leder 92202011 romersandberg at gmail.com
Siren Opheim Nestleder 92267389 s-i-s-opheim at hotmail.com
May Linn Myhr Sekretær 48117973 may.linn.myhr at gmail.com
Lars Olav Lillebø Kasserer 47246545 lasse09 at hotmail.com
Inger Gundersen Styremedlem 41302716 ingerbigu at hotmail.com
Marianne Støback Tjernmoen Styremedlem 47409305 marianne.tjernmoen at gmail.com
Iren Andrea Amundsen Lone Varamedlem 92209212 irenandrea1 at gmail.com
Kristin Skaug Varamedlem 95704157 kristinskaug65 at gmail.com